Diskret & snabb leverans    Säkra & godkända drogtester sedan 1995

Laboratorieanalys (GC/MS)

Vad är en GC/MS analys?
Ett ackrediterat och SAMSHA-godkänt laboratorium använder: GC/MS-metoden (Gaskromatografi-Masspektrometri). GC/MS-analys är den till dagens datum, säkraste metoden till att detektera narkotika på, och är därför juridisk giltig. 

Med en verifikationsanalys är det möjligt att hitta den specifika mängd av den ifrågavarande drog, vilket, i några tillfällen, gör det möjligt att säga något om tidspunkten för intaget.

När skall man använda GC/MS?
En GC/MS analys används som skydd om den enskildes rättsäkerhet. 

Här är några exempel på när en GC/MS-analys kan/skall/bör användas:

 • Om en person nekar intag trots en positiv sållningstest.
 • För att utesluta korsrreaktioner.
 • Om det behövs ett juridiskt bindande analyssvar.
 • Följa en cannabisnedtrappning.
 • För att få den specifika koncentrationen.
GC/MS analys
 • THC (cannabinoider) 
 • Amfetamin/ Metamfetamin (ecstasy) 
 • Benzodiazepiner 
 • Opiater 
 • Kokain 
 • Metadon/EDDP 
 • Subutex/buprenorfin
 • PCP 
 • Barbiturater 
 • LSD 
 • Dextropropoxifen 
 • GHB 
 • Special analyser 
 • Zolpidem (Stilnoct®) 
 • Zopiklon (Imovane®)
 • Tramadol

Kontakt oss här om du önskar en laboratorieanalys:
Telefon: +46 08-776 11 20
E-post: info@narkotikatest.se